27 Νοε 2009

E-government services

Ενα κριτήριο αξιολόγησης των ερευνητικών εργασιών, που χρησιμοποιούμε συχνά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι τα λεγόμενα citations: πόσοι (και ποιοί) αναφέρουν / χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς σου.

Βέβαια, εκτός από τα citations από άλλους ερευνητές, έχει αξία να σε κάνουν "cite" και μελέτες που ξεφεύγουν από τα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια.

Οπότε είδα με μεγάλη χαρά ότι η τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ("Rethinking e-Government Services: User-centred Approaches"), στο 4ο κεφάλαιο που αφορά στην παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Chapter 4: Monitoring and Evaluating User Take-up), υιοθετεί το μοντέλο που αναπτύξαμε και δημοσιεύσαμε σε ένα διεθνές συνέδριο το 2006.

(Η μελέτη του ΟΟΣΑ είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ το μοντέλο που χρησιμοποιεί παρουσιάζεται στο: Papadomichelaki, X., Β. Magoutas, C. Halaris, D. Apostolou, G. Mentzas (2006) "A Review of Quality Dimensions in E-government Services", Fifth international EGOV conference 2006, September 4-8, 2006).

24 Νοε 2009

Semantic infrastructure for research

Είχα γράψει και παλιότερα για τη δουλειά του Σάββα Παραστατίδη στη Microsoft Research σε semantic εργαλεία.

Το τελευταίο τεύχος του Communications of the ACM (Δεκέμβριος 2009) έχει ένα άρθρο του Σάββα και των συνεργατών του στη Microsoft, όπου παρουσιάζουν ορισμένα από τα "semantic-aware" εργαλεία που αναπτύσσουν για την υποστήριξη των ερευνητών.

Keep up the good work!


(Το άρθρο είναι διαθέσιμο online στο site του ACM).

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.