28 Σεπ 2007

Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρόσφατα δημοσιεύσαμε με συνεργάτες μου ένα άρθρο με τίτλο Classification and Synthesis of quality approaches in e-government services στο διεθνές περιοδικό Internet Research (τεύχος 4, 2007).

Η δουλειά που παρουσιάζουμε είναι μία συνθετική επισκόπηση όλων των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας σε portals που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Παρότι ο περισσότερες μέθοδοι και τεχνικές έχουν εφαρμοσθεί μόνο σε ερευνητικά έργα, αξίζει να σημειώσει κανείς μερικές πρόσφατες προσπάθειες για αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο σε τεχνικό, όσο και σε οργανωσιακό και διαδικαστικό (process) επίπεδο.

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της μελέτης μας διαμορφώσαμε ένα "μοντέλο ποιότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης" και φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογούν οι πολίτες ένα egovernment portal.

Δύο ελληνικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ήδη το ερωτηματολόγιό μας:


Είμαστε στη φάση συλλογής και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων για αυτά τα δύο sites, αλλά θα είχε είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πως αξιολογούν οι πολίτες και την ποιότητα των οργανισμών που παρέχουν και υπηρεσίες (όπως το Taxis) και όχι μόνο πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.